POSJET OSIJEKU/VISIT OSIJEK

Osijek je grad u istočnoj Hrvatskoj. Smješten je u ravnici na desnoj obali rijeke Drave između 16-og i 24-og kilometra od ušća u Dunav. Najveći je grad u Slavoniji, četvrti po veličini grad u Hrvatskoj te sjedište Osječko-baranjske županije. Grad je industrijsko, upravno, sudsko i kulturno središte.

Osijek je grad s najviše zelenila i zelenih površina u Hrvatskoj; na području grada nalazi se 17 parkova u ukupnoj površini od 394.000 m².

Vožnja Kompom,Driving with "Kompa"

Kompa potječe s početaka 20. stoljeća, a omogućavala je prijevoz na drugu obalu Drave. Prva je kompa nosila naziv “Osijek”, a nalazila se u vlasništvu Arpada Cskiyja. Osim prijevoza putnika, kompa je služila i za rekreativne sadržaje kao što su rolanje, vožnja biciklom, šetnja ili pak trčanje. No, njezino je prometovanje završilo 1932. godine, a ponovno uspostavljeno nakon Drugoga svjetskog rata. Za održavanje kompe izgrađeni su čelični stupovi koji se nalaze i na jednoj i na drugoj obali, a spaja ih čelično uže koje održava kompu jer je privezana za uže. Željezne stupove ili nosače postavio je Josip Klarić, a za izgradnju kompe bio je zadužen Dragutin Ilirik. Plovidbu omogućuje prirodni tok rijeke Drave.

Kompa dates from the early 20th century, and was used for transportation to the other side of the Drava. The first kompa was known as “Osijek”, and was owned by Arpad Cskyi. Besides for passenger transport, it was also used for recreational activities such as skating, cycling, walking or running. In 1932 kompa stopped operating and it was after the Second World War that it was again used for transportation. Steel columns were built on both sides of the Drava for the maintenance of kompa, and they are connected by a steel rope. The columns were designed by Josip Klarić, and kompa by Dragutin Ilirik. The navigation is ensured by the natural flow of the Drava.

ZOO Osijek

http://www.zoo-osijek.hr/hr/

Stari grad Tvrđa,Old town Tvrđa

Osječka Tvrđa

Početkom 18. stoljeća započela je izgradnja osječke tvrđave u obliku velike nepravilne zvijezde. Po dovršetku radova 1722. godine, Tvrđa je postala jedna od najvećih i najmodernijih vojnih utvrda u srednjoj Europi. Njezina arhitektura i važna simbolika nisu u potpunosti očuvani, no bez obzira na to osječka Tvrđa je danas jedna od nezaobilaznih znamenitosti grada.

Osječku konkatedralu dao je sagraditi biskup tadašnje Đakovačke i Srijemske biskupije, Josip Juraj Strossmayer.
Ukupna površina crkve je 1062 m².[2] 1898. godine crkva je izvana dovršena, pa se unutrašnje uređenje nastavilo. Dvije godine kasnije (1900.) posvetu današnje crkve obavio je biskup Josip Juraj Strossmayer.
Unutrašnjost je prava riznica neogotičke ornamentike, sa slijedom vrhunskih oltara iznad kojih su obilni vitraji.

Ulaz u crkvu na mala vrata koja se nalaze desno od glavnog portala, nadgledaju tri vodorige.

Najstariji trg u Gornjem gradu nastao je krajem 17. Stoljeća usporedo sa nastankom gornjogradske četvrti. U početku se jednostavno zvao Gornjogradski ili glavni trg. Trg je u prošlosti bio poznat kao sajmište stokom, jer su tim djelom grada u prošlosti volovi išli na ispašu, tako da je i Županijska ulica nosila naziv Volovska ulica. Trg ima trokutasti izgled zbog svoja tri ulaza: ulaz sa zapada ( Strossmayerova ulica),ulaz sa juga (Županijska ulica ) i ulaz sa istoka (Kapucinska ulica).

Tvrđa-vodena vrata

Šetalište kardinala Franje Šepera u Osijeku